ĐẤT THỔ CƯ BẮC NINH- KÝ GỬI BÁN LẠI CHO THUÊ BẮC NINH